NueviIn Utero Nederland is een initiatief van Interakt en Mei, twee organisaties die actief zijn op het gebied van bewustwording, persoonlijke groei, identiteitsontwikkeling en traumaverwerking en die samenwerken onder de naam Nuevi. Nuevi staat voor vernieuwing, groei en ontwikkeling, voor leven in het nu en voor evidentie.

Wij stellen ons ten doel een bijdrage te leveren aan veranderingen en bewustwordingsprocessen die gericht zijn op autonomieontwikkeling, gezonde verbindingen en duurzaamheid.
Wij houden er van te focussen op de essentie en leerden:
wie eenmaal de complexiteit doorziet verwondert zich over de eenvoud.

De boodschap, de inhoud en het gedachtegoed van de documentaire In Utero ligt ons na aan het hart. Zoals de film zegt: ‘wie zich begrepen voelt, voelt zich geliefd’ zo zeggen wij: ‘wie zichzelf begrijpt, zal zichzelf liefhebben’. Een film als In Utero, die bijdraagt aan kennis van onszelf en onze soort verdient een breed publiek. Het is onze intentie de film voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar te maken.